Sut i gynnal a chadw'r peiriant torri plasma yn iawn

1. Gosodwch y dortsh yn gywir ac yn ofalus i sicrhau bod pob rhan yn ffitio'n dda a bod y llif nwy nwy ac oeri.Mae'r gosodiad yn gosod pob rhan ar frethyn gwlanen glân er mwyn osgoi baw rhag glynu wrth y rhannau.Ychwanegwch olew iro priodol i'r O-ring, ac mae'r O-ring wedi'i oleuo, ac ni ddylid ei ychwanegu.

2. Dylid disodli nwyddau traul mewn pryd cyn iddynt gael eu difrodi'n llwyr, oherwydd bydd electrodau, nozzles a chylchoedd cerrynt eddy wedi'u treulio'n ddifrifol yn cynhyrchu arcau plasma na ellir eu rheoli, a all achosi niwed difrifol i'r dortsh yn hawdd.Felly, pan ddarganfyddir bod ansawdd y torri yn cael ei ddiraddio, dylid gwirio'r nwyddau traul mewn pryd.

3. Glanhau edau cysylltiad y dortsh, wrth ddisodli'r nwyddau traul neu archwiliad cynnal a chadw dyddiol, rhaid inni sicrhau bod edafedd mewnol ac allanol y tortsh yn lân, ac os oes angen, dylid glanhau neu atgyweirio'r edau cysylltiad.

4. glanhau arwyneb cyswllt electrod a ffroenell mewn llawer o ffaglau, mae arwyneb cyswllt y ffroenell a'r electrod yn arwyneb cyswllt a godir, os oes gan yr arwynebau cyswllt hyn faw, ni all y dortsh weithio fel arfer, dylid defnyddio glanhau asiant glanhau hydrogen perocsid.

5. Gwiriwch lif a phwysedd y llif aer nwy ac oeri bob dydd, os canfyddir bod y llif yn annigonol neu'n gollwng, dylid ei atal ar unwaith i ddatrys problemau.

6. Er mwyn osgoi difrod gwrthdrawiad tortsh, dylid ei raglennu'n gywir i osgoi gor-redeg system gerdded, a gall gosod dyfais gwrth-wrthdrawiad osgoi difrod y dortsh yn effeithiol yn ystod y gwrthdrawiad.

7. Yr achosion mwyaf cyffredin o ddifrod tortsh (1) gwrthdrawiad ffagl.(2) Arc plasma dinistriol oherwydd difrod i nwyddau traul.(3) Arc plasma dinistriol a achosir gan faw.(4) Arc plasma dinistriol a achosir gan rannau rhydd.

8. Rhagofalon (1) Peidiwch â iro'r dortsh.(2) Peidiwch â gorddefnyddio iraid yr O-ring.(3) Peidiwch â chwistrellu cemegau atal sblash pan fydd y llawes amddiffynnol yn dal ar y dortsh.(4) Peidiwch â defnyddio tortsh llaw fel morthwyl.

 


Amser postio: Mehefin-16-2022